Legenda o hvězdě Tisk Email
Středa, 17 Září 2008 02:01
Vánoční povídání o Ježíškovi, kde si děti zahrají pasáčky i tři krále a zazpívají si mnoho koled. Hrají Eva Hrušková a Kateřina Hovorková nebo Zdeněk Rohlíček nebo Vladislav Rotta.
LEGENDA O HVĚZDĚ je líbezné vánoční povídání o narození Ježíška a o tom, co se stalo v Betlémě před dávnými časy.
Eva HRUŠKOVÁ a Kateřina Hovorková nebo Zdeněk ROHLÍČEK a Vladislav Rotta děti seznamují s vánočními zvyky, říkadly a koledami, které si všichni společně zpívají.
V jesličkách spí malý Ježíšek, děvčátka hrají pannu Marii, chlapci svatého Josefa, Tři krále a pastýře, kteří se přijdou malému Ježíškovi poklonit.

Je hezké, když jsou v hledišti děti od mateřinek až po páté třídy, i ony jsou tvůrci toho, co se na jevišti odehrává. Autorem doprovodné scénické hudby je hudební skladatel JAROMÍR KLEMPÍŘ.

Diváci by si s sebou měli přinést malé zvonečky nebo rolničky, kterými dokreslí vánoční atmosféru.